HBC (HOSE): Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

21/01/2022

31.50

-0.05 (-0.16%)

K.L: 741,300

KLCP lưu hành: 27,000,000

KL TB 20 phiên: 5,727,550

EPS cơ bản (1000đ): 0.332

P/B: 2.48

P/E: 94.88Opening soon!