HAR (HOSE): BĐS An Dương Thảo Điền

18/01/2022

9.82

-0.73 (-6.92%)

K.L: 34,700

KLCP lưu hành: 33,432,380

KL TB 20 phiên: 549,245

EPS cơ bản (1000đ): 0.049

P/B: 0.83

P/E: 200.80Opening soon!