GAB (HOSE): Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC

21/01/2022

194.90

-0.20 (-0.10%)

K.L: 40

KLCP lưu hành: 9,635,456

KL TB 20 phiên: 230

EPS cơ bản (1000đ): 0.103

P/B: -

P/E: 1,896.13Opening soon!