FTM (HOSE): Phát triển Đức Quân

26/01/2022

5.49

-0.41 (-6.95%)

K.L: 41,660

KLCP lưu hành: 132,266,767

KL TB 20 phiên: 416,370

EPS cơ bản (1000đ): -4.068

P/B: 0.31

P/E: -1.35Opening soon!