FRT (HOSE): Bán lẻ FPT

26/01/2022

80.60

0.00 (0.00%)

K.L: 27,580

KLCP lưu hành: 5,624,966

KL TB 20 phiên: 2,956,925

EPS cơ bản (1000đ): 0.238

P/B: 8.39

P/E: 339.25Opening soon!