FIT (HOSE): Tập đoàn F.I.T

21/01/2022

13.60

-0.05 (-0.37%)

K.L: 404,210

KLCP lưu hành: 709,997,807

KL TB 20 phiên: 12,802,345

EPS cơ bản (1000đ): 0.245

P/B: 1.00

P/E: 55.43Opening soon!