FIR (HOSE): Địa ốc First Real

26/01/2022

45.20

1.20 (2.73%)

K.L: 37,300

KLCP lưu hành: 254,730,247

KL TB 20 phiên: 293,240

EPS cơ bản (1000đ): 1.223

P/B: 3.77

P/E: 36.95Opening soon!