DXV (HOSE): Xi măng & VLXD Đà Nẵng

26/01/2022

6.50

0.00 (0.00%)

K.L: 6,200

KLCP lưu hành: 9,900,000

KL TB 20 phiên: 9,410

EPS cơ bản (1000đ): -0.174

P/B: 0.59

P/E: -37.26Opening soon!