DTK (HNX): Vinacomin Power

18/01/2022

14.30

0.00 (0.00%)

K.L: 100

KLCP lưu hành: 680,000,000

KL TB 20 phiên: 1,610

EPS cơ bản (1000đ): 0.860

P/B: 1.32

P/E: 16.63Opening soon!