DTA (HOSE): BĐS Đệ Tam

18/01/2022

21.25

-0.65 (-2.97%)

K.L: 19,030

KLCP lưu hành: 18,059,832

KL TB 20 phiên: 177,085

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 2.09

P/E: -Opening soon!