DRC (HOSE): Cao su Đà Nẵng

18/01/2022

28.05

-0.55 (-1.92%)

K.L: 95,660

KLCP lưu hành: 118,792,605

KL TB 20 phiên: 3,297,130

EPS cơ bản (1000đ): 2.381

P/B: 1.90

P/E: 11.78Opening soon!