DQC (HOSE): Bóng đèn Điện Quang

26/01/2022

37.60

-0.40 (-1.05%)

K.L: 15,180

KLCP lưu hành: 27,504,015

KL TB 20 phiên: 96,860

EPS cơ bản (1000đ): 0.729

P/B: 1.12

P/E: 51.56Opening soon!