DNM (HNX): Y tế Danameco

21/01/2022

44.00

1.00 (2.33%)

K.L: 8,600

KLCP lưu hành: 4,377,605

KL TB 20 phiên: 27,327

EPS cơ bản (1000đ): 6.200

P/B: 1.52

P/E: 7.10Opening soon!