DIH (HNX): PT Xây dựng Hội An

21/01/2022

52.00

4.70 (9.94%)

K.L: 41,800

KLCP lưu hành: 5,994,962

KL TB 20 phiên: 8,135

EPS cơ bản (1000đ): 0.128

P/B: 3.41

P/E: 406.52Opening soon!