DHA (HOSE): Hóa An

21/01/2022

52.40

-0.40 (-0.76%)

K.L: 2,880

KLCP lưu hành: 14,726,206

KL TB 20 phiên: 104,380

EPS cơ bản (1000đ): 6.778

P/B: 1.73

P/E: 7.73Opening soon!