DAE (HNX): Sách Giáo dục Đà Nẵng

26/01/2022

23.50

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 1,498,680

KL TB 20 phiên: 2,658

EPS cơ bản (1000đ): 3.277

P/B: 0.96

P/E: 7.17Opening soon!