D11 (HNX): Địa ốc 11

21/01/2022

31.00

-0.40 (-1.27%)

K.L: 26,600

KLCP lưu hành: 6,551,965

KL TB 20 phiên: 2,630

EPS cơ bản (1000đ): 4.958

P/B: 1.57

P/E: 6.25Opening soon!