CVT (HOSE): CMC JSC

26/01/2022

43.90

0.90 (2.09%)

K.L: 10

KLCP lưu hành: 36,690,887

KL TB 20 phiên: 49,735

EPS cơ bản (1000đ): 3.165

P/B: 2.33

P/E: 13.87Opening soon!