CTX (HNX): CONSTREXIM

18/01/2022

10.80

null (null%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 78,907,276

KL TB 20 phiên: 2,680

EPS cơ bản (1000đ): -0.271

P/B: 0.88

P/E: -39.84Opening soon!