CRE (HOSE): Bất động sản Thế Kỷ

21/01/2022

36.35

-0.15 (-0.41%)

K.L: 45,370

KLCP lưu hành: 95,999,800

KL TB 20 phiên: 1,563,790

EPS cơ bản (1000đ): 3.910

P/B: 1.63

P/E: 9.30Opening soon!