CLL (HOSE): Cảng Cát Lái

21/01/2022

33.00

0.70 (2.17%)

K.L: 580

KLCP lưu hành: 34,000,000

KL TB 20 phiên: 54,220

EPS cơ bản (1000đ): 2.547

P/B: 1.73

P/E: 12.96Opening soon!