CCL (HOSE): ĐT&PT Dầu khí Cửu Long

03/03/2021

13.30

-0.15 (-1.12%)

K.L: 79,850

KLCP lưu hành: 47,499,885

KL TB 20 phiên: 863,230

EPS cơ bản (1000đ): 1.478

P/B: 1.12

P/E: 9.00Opening soon!