CCL (HOSE): ĐT&PT Dầu khí Cửu Long

27/05/2022

10.75

0.25 (2.38%)

K.L: 27,270

KLCP lưu hành: 47,499,885

KL TB 20 phiên: 856,270

EPS cơ bản (1000đ): 1.527

P/B: 0.87

P/E: 7.04Opening soon!