CAP (HNX): Lâm nông sản Yên Bái

21/01/2022

86.00

0.00 (0.00%)

K.L: 300

KLCP lưu hành: 5,236,023

KL TB 20 phiên: 9,327

EPS cơ bản (1000đ): 9.076

P/B: 5.74

P/E: 9.48Opening soon!