CAN (HNX): Đồ hộp Hạ Long

26/01/2022

56.00

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 5,000,000

KL TB 20 phiên: 865

EPS cơ bản (1000đ): 2.604

P/B: 2.19

P/E: 21.51Opening soon!