C92 (HNX): XD & ĐT 492

18/01/2022

8.10

-0.90 (-10.00%)

K.L: 24,900

KLCP lưu hành: 5,312,920

KL TB 20 phiên: 10,204

EPS cơ bản (1000đ): 0.327

P/B: 0.71

P/E: 24.76Opening soon!