C47 (HOSE): Xây dựng 47

26/01/2022

21.30

-0.05 (-0.23%)

K.L: 6,970

KLCP lưu hành: 17,020,130

KL TB 20 phiên: 262,045

EPS cơ bản (1000đ): 1.359

P/B: 1.41

P/E: 15.67Opening soon!