BWS (UPCOM): Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu

26/02/2021

35.60

0.30 (0.85%)

K.L: 100

KLCP lưu hành: 90,000,000

KL TB 20 phiên: 4,022

EPS cơ bản (1000đ): 2.582

P/B: 3.34

P/E: 13.79Opening soon!