BVS (HNX): Chứng khoán Bảo Việt

26/01/2022

34.50

-1.00 (-2.82%)

K.L: 204,800

KLCP lưu hành: 72,233,937

KL TB 20 phiên: 1,175,841

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 1.33

P/E: -Opening soon!