BST (HNX): BISATHICO

21/01/2022

14.10

-1.00 (-6.62%)

K.L: 600

KLCP lưu hành: 1,100,000

KL TB 20 phiên: 966

EPS cơ bản (1000đ): 1.599

P/B: 1.17

P/E: 8.82Opening soon!