BSC (HNX): Dịch vụ Bến Thành

21/01/2022

24.40

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 3,150,747

KL TB 20 phiên: 7,960

EPS cơ bản (1000đ): 0.236

P/B: 2.04

P/E: 103.36Opening soon!