AMV (HNX): Dược-TB Y tế Việt Mỹ

21/01/2022

11.60

-0.20 (-1.69%)

K.L: 865,300

KLCP lưu hành: 37,962,045

KL TB 20 phiên: 2,186,181

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 1.38

P/E: -Opening soon!