AMD (HOSE): FLC Stone

18/01/2022

6.68

-0.50 (-6.96%)

K.L: 19,590

KLCP lưu hành: 163,504,874

KL TB 20 phiên: 3,458,280

EPS cơ bản (1000đ): 0.093

P/B: 0.59

P/E: 71.76Opening soon!