AAT (HOSE): Tiên Sơn Thanh Hóa

18/01/2022

13.85

-1.00 (-6.73%)

K.L: 50,220

KLCP lưu hành: 34,800,000

KL TB 20 phiên: 909,635

EPS cơ bản (1000đ): 0.472

P/B: 1.11

P/E: 29.35Opening soon!