VNM (HOSE): VINAMILK

20/04/2021

99.30

3.20 (3.33%)

K.L: 698,720

KLCP lưu hành: 2,089,639,754

KL TB 20 phiên: 3,321,210

EPS cơ bản (1000đ): 5.311

P/B: 6.63

P/E: 18.70Opening soon!