VPB update

29/08/2023 - 15:44 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


doanngocthao

Ngày tham gia: 03/11/2020

(54)


Chúng tôi điều chỉnh hạ khuyến nghị từ mua xuống khả quan đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) và giảm 2,1% giá mục tiêu xuống 23.500 đồng/cổ phiếu, chủ yếu do dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2023-2027 giảm 7,2% (lần lượt giảm 4,5%/11,2%/11,5%/5,6%/4,6% trong năm 2023/2024/2025/2026/2027).

Ngoài ra, giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên giá trị hợp lý ước tính trên số lượng cổ phiếu pha loãng thay vì số cổ phiếu lưu hành như trước đây, việc này phần nào giảm bớt tác động tiêu cực của việc điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận nhờ vào giá trị thặng dư tăng từ việc bán 15% cổ phần cho đối tác chiến lược‐Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC) vào năm 2023.

Trong nửa cuối năm 2023, chúng tôi kỳ vọng VPB sẽ trả cổ tức tiền mặt lần đầu tiên sau nhiều năm không thực hiện. Cổ tức tiền mặt là 1.000 đồng/cổ phiếu, tương đương lợi suất cổ tức 4,9% dựa trên giá đóng cửa gần nhất và đã được ĐHCĐ thông qua.

Chúng tôi điều chỉnh giảm 4,5% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 so với dự báo trước đó, xuống còn 12,6 nghìn tỷ đồng (giảm 31% so với năm ngoái), chủ yếu do (1) NII dự phóng giảm 3,4% do NIM dự phóng giảm và (2) mức tăng 3,0% trong giả định chi phí dự phòng, cao hơn (3) mức tăng 9,0% trong dự báo NOII của chúng tôi.

Chúng tôi cho rằng (1) tăng trưởng doanh thu sẽ phục hồi, (2) chi phí tín dụng sẽ giảm trên mức cơ sở cao vào năm 2023 và (3) đóng góp từ FEC sẽ cải thiện dần, hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận mạnh cho VPB trong giai đoạn 2024-2025.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.1 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056


Mở tài khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile trên kho ứng dụng > mở TK ekyc > chọn Dịch vụ có broker : 8958 - Đoàn Ngọc Thao
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN