Trái phiếu CTCP kinh doanh F88

13/10/2020 - 18:06 | KÊNH ĐẦU TƯ


Cơ hội đầu tư trái phiếu công ty cổ phần kinh doanh F88

1. Thông tin chung về trái phiếu phát hành

- Tổ chức phát hành: CTCP Kinh doanh F88

- Mã trái phiếu: F88-Bond 20.01

- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không đảm bảo, được bảo lãnh thanh toán bởi CTCP Đầu tư F88

- Ngày phát hành đợt 1: tháng 7/2020

- Số đợt phát hành: 3 đợt

- Lãi suất 12.5%/năm

- Kỳ tính lãi và trả lãi: 3 tháng/lần

- Kỳ hạn: 12 tháng kể từ ngày phát hành của mỗi đợt

- Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp

Mua lại trái phiếu trước hạn: Sau 9 tháng kể từ ngày phát hành của mỗi đợt, mỗi người sở hữu có thể đề nghị tổ chức phát hành mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu mà mình nắm giữ

2. Thông tin về tổ chức phát hành

F88 là doanh nghiệp đi tiên phong tại thị trường Việt Nam với mô hình hệ thống cầm cố và hướng đến xây dựng mô hình hệ thống cầm cố như Ngern Tid Lor

F88 hướng đến tập khách hàng ưa thích việc cầm cố, mượn nhanh chóng, tiện lợi, với nhau cầu khoản cầm cố nhỏ ( rơi vào vùng đệm giữa nhu cầu cho vay của ngân hàng và của các công ty tài chính tiêu dùng), không muốn thực hiện các thủ tục vay phức tạp

Cơ cấu ban điều hành

Điểm nhấn doanh nghiệp

- Tốc độ tăng trưởng ấn tượng

- Ban điều hành có năng lực và kinh nghiệm quản trị

- Tiên phong trong hoạt động kinh doanh tài chính cá nhân tại Việt Nam

- Hệ thống định giá tài sản cầm cố minh bạch và theo tiêu chuẩn quốc tế về định giá tài sản

Hoạt động kinh doanh

- Hệ thống cửa hàng của F88 trên toàn quốc tăng gần 3 lần, tổng doanh thu tăng hơn 6 lần chỉ sau hơn 1 năm

 

 

Doanh thu và các nguồn thu của F88 trong năm 2019 tăng 2,8 lần so với năm 2018 và 9.6 lần trong năm 2017

 

Kế hoạch kinh doanh

- Dự kiến số lượng cửa hàng trong mạng lưới của F88 đến năm 2021 sẽ đạt 500 cửa hàng

- Công ty sẽ tập trung vào sản phẩm chiến lược là dòng sản phẩm xe máy và oto với tỷ lệ lợi suất cao và thời gian cho cầm cố bình quân dài giúp thúc đẩy mạng lưới tăng trưởng dư nợ và doanh thu nhanh hơn

Đến năm 2021 doanh thu từ cầm cố xe máy dự kiến sẽ chiếm 77% tổng doanh thu

3. Cam kết của tổ chức phát hành

- Cam kết liên quan tới khai thác tài sản của doanh nghiệp: Tối thiểu 85% tổng tài sản được sự dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh và phần còn lại sẽ được dự dụng vào việc đầu tư tài sản cổ định, mở rộng hệ thống cửa hàng và các hoạt động khác của doanh nghiệp

- Cam két liên quan tới hiệu quả sự dụng nguồn vốn: EBITDAP/Dư nợ cầm cố khách hàng hàng tháng >= 1.45%, tương ứng hệ số EBITDAP/Dư nợ cầm cố khách hàng tối thiểu là 17.4%/năm

- Cam kết liên quan tới báo cáo tài chính: Hàng tháng gửi BCTC tháng cho đại lý quản lý TK, thanh toán và kiểm soát dòng tiền BCTC soát xét 6 tháng và BCTC năm được kiểm toán bởi 4 công ty kiểm toán lớn

4. Cách thức mua Trái phiếu

Vui lòng liên hệ để nhận tư vấn miễn phí và hướng dẫn chi tiết hơn


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Trần Thị Như Huyền

Chuyên viên tư vấn CTCK Mirea Asset