TDM update

18/10/2023 - 16:15 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


doanngocthao

Ngày tham gia: 03/11/2020

(54)


CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) công bố kết quả kinh doanh quý III/2023 với doanh thu đạt 107 tỷ đồng (giảm 13% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 57 tỷ đồng (tăng trưởng 4%).

Chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế từ sản xuất nước là 38 tỷ đồng (giảm 30%) trong quý III/2023. TDM ghi nhận thu nhập cổ tức năm 2022 là 19 tỷ đồng từ CTCP Cấp nước Đồng Nai (UPCoM: DNW). Khoản thu nhập này bù đắp cho sản lượng nước thương phẩm giảm 14% xuống còn 15,4 triệu m3.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, TDM ghi nhận doanh thu đạt 341 tỷ đồng (giảm 3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 240 tỷ đồng (tăng trưởng 64%), tương đương 68% và 82% dự báo cả năm của chúng tôi. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng mạnh chủ yếu do TDM ghi nhận thu nhập cổ tức năm 2022 là 94 tỷ đồng từ CTCP - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương – CTCP (HOSE: BWE) trong quý I/2023 so với việc không ghi nhận thu nhập cổ tức từ BWE trong 9 tháng năm 2022.

Chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế từ sản xuất nước là 127 tỷ đồng (giảm 12%) trong 9 tháng năm 2023, tương ứng 64% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng lợi nhuận sau thuế từ sản xuất nước giảm là do sản lượng nước thương phẩm giảm 4% và chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) tăng 27%, chủ yếu do chi phí nhân công tăng.

Chúng tôi lưu ý rằng sản lượng nước thương phẩm trong 9 tháng năm 2023 của TDM giảm 4% so với cùng kỳ xuống 49,3 triệu m3, hoàn thành 69% dự báo sản lượng nước thương phẩm cả năm của chúng tôi (71,4 triệu m3; tăng trưởng 3%).

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.1 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056


Mở tài khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile trên kho ứng dụng > mở TK ekyc > chọn Dịch vụ có broker : 8958 - Đoàn Ngọc Thao
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN