TVD (HNX): Than Vàng Danh

17/08/2022

16.50

0.10 (0.61%)

K.L: 30

KLCP lưu hành: 5,424,900

KL TB 20 phiên: 367,808

EPS cơ bản (1000đ): 1.433

P/B: 1.58

P/E: 11.51Opening soon!