TTB (HOSE): Tập đoàn Tiến Bộ

17/08/2022

5.00

-0.03 (-0.60%)

K.L: 4,304,000

KLCP lưu hành: 1,313,800

KL TB 20 phiên: 1,026,390

EPS cơ bản (1000đ): 0.231

P/B: 0.37

P/E: 21.61Opening soon!