TSC (HOSE): Kỹ thuật NN Cần Thơ

18/07/2022

11.30

-0.05 (-0.44%)

K.L: 193,680

KLCP lưu hành: 41,908,000

KL TB 20 phiên: 3,458,980

EPS cơ bản (1000đ): 0.099

P/B: 0.88

P/E: 114.52Opening soon!