TLD (HOSE): ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long

18/07/2022

6.18

0.05 (0.82%)

K.L: 41,200

KLCP lưu hành: 6,000,000

KL TB 20 phiên: 522,505

EPS cơ bản (1000đ): 0.521

P/B: 0.37

P/E: 11.85Opening soon!