TKU (HNX): Công nghiệp Tung Kuang

17/08/2022

18.50

null (null%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 37,287,680

KL TB 20 phiên: 1,779

EPS cơ bản (1000đ): 2.525

P/B: 1.63

P/E: 7.33Opening soon!