TKU (HNX): Công nghiệp Tung Kuang

06/10/2022

13.00

-1.00 (-7.14%)

K.L: 600

KLCP lưu hành: 37,287,680

KL TB 20 phiên: 1,779

EPS cơ bản (1000đ): 2.525

P/B: 1.15

P/E: 5.15Opening soon!