TCB (HOSE): Techcombank

17/08/2022

39.00

-0.10 (-0.26%)

K.L: 30,423,000

KLCP lưu hành: 8,230,000

KL TB 20 phiên: 17,512,490

EPS cơ bản (1000đ): 4.074

P/B: 3.42

P/E: 9.57Opening soon!