PVT (HOSE): Vận tải Dầu khí PVTrans

29/05/2023

21.95

0.50 (2.33%)

K.L: 561,640

KLCP lưu hành: 15,000,000

KL TB 20 phiên: 6,346,305

EPS cơ bản (1000đ): 2.166

P/B: -

P/E: 10.13Opening soon!