PSD (HNX): Phân phối Tổng hợp Dầu khí

18/07/2022

17.80

0.30 (1.71%)

K.L: 58,000

KLCP lưu hành: 12,500,000

KL TB 20 phiên: 123,205

EPS cơ bản (1000đ): 1.937

P/B: -

P/E: 9.19Opening soon!