PSD (HNX): Phân phối Tổng hợp Dầu khí

06/10/2022

21.50

-1.10 (-4.87%)

K.L: 4,900

KLCP lưu hành: 12,500,000

KL TB 20 phiên: 123,205

EPS cơ bản (1000đ): 1.937

P/B: -

P/E: 11.10Opening soon!