PNJ (HOSE): Vàng Phú Nhuận

06/10/2022

102.80

0.40 (0.39%)

K.L: 385,900

KLCP lưu hành: 48,290,629

KL TB 20 phiên: 512,785

EPS cơ bản (1000đ): 5.198

P/B: -

P/E: 19.78Opening soon!