PNJ (HOSE): Vàng Phú Nhuận

17/08/2022

115.00

0.30 (0.26%)

K.L: 2,746,000

KLCP lưu hành: 48,290,629

KL TB 20 phiên: 512,785

EPS cơ bản (1000đ): 5.198

P/B: -

P/E: 22.12Opening soon!