PMC (HNX): Pharmedic

06/10/2022

60.10

null (null%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 16,100,000

KL TB 20 phiên: 6,417

EPS cơ bản (1000đ): 7.638

P/B: 4.54

P/E: 7.87Opening soon!