PMC (HNX): Pharmedic

18/07/2022

66.00

0.00 (0.00%)

K.L: 2,700

KLCP lưu hành: 16,100,000

KL TB 20 phiên: 6,417

EPS cơ bản (1000đ): 7.638

P/B: 4.98

P/E: 8.64Opening soon!