PLP (HOSE): SX và CN Nhựa Pha Lê

17/08/2022

9.21

-0.09 (-0.97%)

K.L: 1,272,000

KLCP lưu hành: 6,666,666

KL TB 20 phiên: 991,255

EPS cơ bản (1000đ): 1.140

P/B: 0.81

P/E: 8.08Opening soon!