PCG (HNX): Đầu tư PT Gas Đô thị

18/07/2022

6.00

-0.10 (-1.64%)

K.L: 7,300

KLCP lưu hành: 5,000,000

KL TB 20 phiên: 38,448

EPS cơ bản (1000đ): 0.399

P/B: 0.38

P/E: 15.03Opening soon!