PAC (HOSE): Pin Ắc quy Miền Nam

06/10/2022

33.40

null (null%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 18,870,000

KL TB 20 phiên: 11,425

EPS cơ bản (1000đ): 3.433

P/B: 3.80

P/E: 9.73Opening soon!