PAC (HOSE): Pin Ắc quy Miền Nam

17/08/2022

34.10

-0.45 (-1.30%)

K.L: 22,000

KLCP lưu hành: 18,870,000

KL TB 20 phiên: 11,425

EPS cơ bản (1000đ): 3.433

P/B: 3.88

P/E: 9.93Opening soon!