PAC (HOSE): Pin Ắc quy Miền Nam

29/05/2023

36.05

-0.45 (-1.23%)

K.L: 720

KLCP lưu hành: 18,870,000

KL TB 20 phiên: 11,425

EPS cơ bản (1000đ): 3.433

P/B: 4.11

P/E: 10.50Opening soon!